Donald Trump, 'Bloom County' Slumlord

Una lettura stretta di u run-in di Berkeley Breathed cù u Donald